Trang chủ / Shop

Shop

Cuộn Nilon Bọc Hàng

Liên Hệ

Túi PE Khổ Lớn

Liên Hệ

Túi Zipper Khóa Kéo

Thương hiệu: Tân Phát

Loại túi: Túi zipper khóa kéo

Kích thước: theo yêu cầu

Màu sắc: Tùy chọn.

Liên Hệ

Túi Chuyển Phát Nhanh Đóng Gói Hàng Online

Thương hiệu: Tân Phát

Loại túi: Túi gói hàng túi chuyển phát nhanh

Kích thước: theo yêu cầu

Màu sắc: Tùy chọn.

Liên Hệ

Túi Gói Hàng Chống Sốc

Thương hiệu: Tân Phát

Loại túi: Túi gói hàng chống sốc

Kích thước: theo yêu cầu

Màu sắc: Tùy chọn.

Liên Hệ

Màng Nilon Khổ Lớn

Thương hiệu: Tân Phát

Loại túi: Màng nilon khổ lớn

Kích thước: theo yêu cầu

Màu sắc: Tùy chọn.

Liên Hệ

Túi nhựa PE

Thương hiệu: Tân Phát

Loại túi: Túi nhựa PE

Kích thước: theo yêu cầu

Màu sắc: Tùy chọn.

Liên Hệ

Túi tùy chỉnh OEM/ODM

Thương hiệu: Tân Phát

Loại túi: Túi tùy chỉnh OEM/ODM

Kích thước: theo yêu cầu

Màu sắc: Tùy chọn.

Liên Hệ

Túi co giãn nilon

Thương hiệu: Tân Phát

Loại túi: Túi co giãn nilon

Kích thước: theo yêu cầu

Màu sắc: Tùy chọn.

Liên Hệ

Bao bì con dấu

Thương hiệu: Tân Phát

Loại túi: Bao bì con dấu

Kích thước: theo yêu cầu

Màu sắc: Tùy chọn.

Liên Hệ

Túi nhựa gửi thư

Thương hiệu: Tân Phát

Loại túi: Túi nhựa gửi thư

Kích thước: theo yêu cầu

Màu sắc: Tùy chọn.

Liên Hệ

Túi tự dính

Thương hiệu: Tân Phát

Loại túi: Túi tự dính

Kích thước: theo yêu cầu

Màu sắc: Tùy chọn.

Liên Hệ